Nasib Para Pelaku Maksiat (Akibat Berbuat Maksiat )

Al-Qur’an telah banyak menceritakan berbagai kejadian dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Cerita tersebut bukanlah suatu yang dibuat atau lamunan, apalagi cerita bohong untuk sekedar menakut-nakuti manusia, namun ia benar-benar terjadi dan menjadi tragedy bagi umat manusia.

Di antarannya adalah banjir besar yang mencapai puncak gunung pada masa nabi Nuh as yang menjadikan penghuni bumi karam tenggelam. Angin putting beliung yang berhembus keras membanting kaum ‘Ad hingga semua mati bagaikan pelepah kurma yang berguguran. Guntur dasyat yang mematikan kaum Tsamud. Hujan batu di negeri Sodom pada kaum nabi Luth yang membinasakan semua penghuninya. Awan azab berupa mega naungan yang ketika turun bagaikan api yang membakar kaum Syu’aib, tenggelamnya Fir’aun dan kaumnya di sungai Nil. Pekik keras yang menghancurkan orang-orang yang digambarkan dalam surat Yasin.

Sekali lagi semua kisah tersebut benar terjadi. Dan penyebab turunnya azab Allah swt tersebut tidak lain adalah perbuatan dosa dan maksiat sehingga semua menjadi pelajaran bagi umat manusia hingga hari kiamat. Dalam hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda:

“Wahai segenap Muhajirin, ada lima hal yang membuat aku berlindung kepada Allah swt dan aku berharap kalian tidak mendapatkannya. Pertama, tidaklah perbuatan zina tampak pada suatu kaum sehingga mereka akan tertimpa bencana wabah dan penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum mereka. kedua, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan melainkan mereka akan tertimpa paceklik, masalah ekonomi dan kedurjanaan penguasa. Ketiga, tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat melainkan mereka akan mengalami kemarau panjang. Sekiranya tidak karena binatang, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Keempat, tidaklah suatu kaum melakukan tipuan (ingkar janji) melainkan akan Allah swt utus kepada mereka musuh yang akan mengambil sebagian yang mereka miliki. Kelima, tidaklah para imam (pemimpin) mereka meninggalkan (tidak mengamalkan Al-Qur’an) melainkan akan Allah swt jadikan permusuhan antar mereka.”

Rasulullah saw juga bersabda: “Jika engkau dapati Allah Azza wa Jalla memberikan limpahan kekayaan kepada seorang hamba padahal hamba itu tetap berada di dalam kemaksiatan, maka tak lain hal itu merupakan penundaan tindakan dari-Nya.” (HR. Ahmad)

Selanjutnya beliau (Rasulullah saw) membaca ayat yang artinya: “Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepadanya, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.” (QS. Al-An’aam: 44)

Imam Ahmad meriwayatkan, Abi Rafi’ bererita bahwa Rasulullah saw pernah melewati perkuburan baqi. Lalu beliau berkata, “Kotorlah engkau, cis…!” Aku menyangka kiranya beliau maksudkan diriku. Beliau bertutur, tidak, Cuma, inilah kuburan si fulan yang pernah kuutus untuk memungut zakat pada bani fulan lalu dia mencuri baju wol dan kini dia sedang dipakaikan baju yang serupa dari api neraka.

Dalam shahih Muslim dikatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: “Penduduk yang di dunia bergelimang kesenangan dia itu termasuk ahli neraka dihadirkan pada hari kiamat untuk kemudian dicelupkan dengan celupan neraka. Kemudian mereka dikatakan, ‘Hai Ibnu Adam, adakah kau lihat kebaikan?’ Dia menjawab, ‘Wallahi, tidak ya Rabbi!’ Dan manusia yang di dunia paling sengsara hidupnya, sementara dia itu calon penghuni surga akan dicelupkan dengan celupan surga. Lalu kepada mereka akan dikatakan, ‘Hai Ibnu Adam, adakag kau peroleh kesengsaraan? Adakah kau temui kegetiran?’ Dia menjawab, ‘Tidak, demi Allah ya Rabbi, tidak kudapati sama sekali.’”

Sedangkan dalam shahi Muslim Rasulullah saw pernah bersabda tentang 3 golongan manusia yang pertama kali diadili di hari akhir. Golongan pertama adalah mereka yang mati syahid. Di antara mereka wajahnya tersungkur dan diseret ke neraka karena ternyata perang yang telah dilakukannya semata-mata hanya agar disebut pahlawan. Golongan kedua adalah orang yang sering membaca Al-Qur’an, rajin menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan pengetahuannya. Namun ternyata mereka juga tersungkur dan diseret ke neraka. Mengapa? Karena ternyata mereka hanya ingin mendapat gelar sebagai orang alim dan pintar. Golongan ketiga adalah seorang laki-laki yang seluruh kekayaanya dia korbankan. Tapi nasibnya sama dengan kedua golongan sebelumnya, ia tersungkur dan diseret ke neraka, karena ia malakukan itu agar dikatakan dermawan.

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun sabda Rasul yang menggambarkan akan bencana apa yang dialami oleh orang yang berbuat maksiat. Namun cukuplah kiranya beberapa ayat, hadits dan kisah di atas menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa diambil hikmah dan membuat kita lari dari perbuatan maksiat.

Sumber: Al-Qur’an & Sunnah dan Akibat Berbuat Maksiat, Karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s